Ku každej riadiacej jednotke Vám pribalíme do konca roka ZDARMA pamäťovú kartu!

TECOMAT FOXTROT

Ku každej riadiacej jednotke Vám pribalíme do konca roka ZDARMA pamäťovú kartu!

Použitie pamäťovej karty v systéme Foxtrot Vám v okamihu sprístupní používanie zaujímavých nástrojov WebMaker a Datalogger.

Tieto nástroje sú podrobne zdokumentované, a preto je ich používanie jednoduché a intuitívne.

V prípade záujmu o riadiacu jednotku Foxtrot s pamäťovou kartou posielajte objednávky na obchod@iqhouse.sk

.

Datalogger:

Datalogger je nástroj určený pre vytvorenie automatického systému pre ukladanie dát a udalostí v PLC systémoch Tecomat. Záznam je ukladaný na pamäťovú kartu, ktorou musí byť daný systém vybavený. Výsledný súbor je uložený v štandardnom formáte CSV (Comma-Separated Values – hodnoty oddelené čiarkami) pre možnosť jednoduchého spracovania v niektorom z bežne používaných tabuľkových editorov a databáz.

Stiahnuť dokumentáciu k nástroju: Datalogger

WebMaker:

WebMaker je nástroj určený primárne pre tvorbu webových stránok pre systémy Tecomat s webovým serverom. Druhou funkciou je možnosť využiť nástroj pre vizualizáciu v prostredí Mosaic – tieto funkce je možné využiť i pre systémy bez webového servera, pokiaľ sú programované podľa normy IEC 61113.

Pre využitie funkcie webserveru v PLC rady Foxtrot a TC700 je potrebná pamäťová karta pre uloženie súborov webových stránok.

Stiahnuť dokumentáciu k nástroju: WebMaker