Nová aktualizácia Mosaic v.2.0.25

TECOMAT FOXTROT

Nová aktualizácia Mosaic v.2.0.25

Vydali sme novú verziu v. 2.0.25 prostredia Mosaic pre programovanie PLC TECOMAT.

V novej verzii prostredia bola doplnená podpora pre nové typy centrálnych jednotiek CP-1000, CP-1006, CP-1020 a CP-1028 a nové periférne moduly systému CFox a bezdrôtového systému RFox. Vylepšená bola správa knižníc a práca s knižnicami všeobecne, v hlavnom menu sa objavili nové položky, zmeny sa dotkli i nástroja WebMaker a simulátora PLC v prostredí Mosaic.