Pozvánka na školenie

TECOMAT FOXTROT

Pozvánka na školenie

Pozvánka na školenie pre projektantov systémov Tecomat FOXTROT, CFox, RFox v oblasti riadenia budov

dňa: 13.06.2011, Agroinštitút Nitra (od 9:00 hod do cca 15:00 hod. )

Vážení priatelia,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na školenie Projektovanie systémov TECOMAT FOXTROT a prvkov CFox a RFox so zameraním na aplikácie v budovách a inteligentných budovách, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2011 v Nitre. Školiteľom je Ing. Jindřich Kubec.

Program školenia je nasledujúci:
1. Filozofia systému, základné komponenty
2. Centrálny modul, napájanie systému, základné zapojenie
3. Zbernica CIB, sieť RFox, zbernica TCL2 – základy projektovania a inštalácia, ochrana proti prepätiu
4. Vykurovanie
– Teplovodné vykurovacie telesá – riadenie (pohony ventilov)
– Podlahové vykurovanie (elektrické i teplovodné)
– Podlahové konvektory – riadenie
– FanCoily – riadenie
– Kotol – ovládanie a regulácia zdrojov ÚK
5. Osvetlenie
– Spínanie osvetlenia
– Stmievanie LED
– Stmievanie – riadenie DMX
– Stmievanie – DALI rozhranie
– Stmievanie – žiarivky, úsporné žiarivky
– Stmievanie – NN zdroje s vinutými i elektronickými transformátormi
– Stmievanie – žiarovky
6. Vetranie
– riadenie otáčok ventilátorov, rekuperačné jednotky
7. Žalúzie, tienenie
8. EPS, EZS
– Zapojenie senzorov EZS (PIR, …)
– Zapojenie senzorov EPS
9. Komunikácia s užívateľom – web server, SMS
10. Grafické displeje na stenu – možnosti, zapojenie
11. Meranie energií a neelektrických veličín
– Meranie teploty
– Meranie kvality vzduchu

Začiatok školenia je o 9:00 hod.
Cena školenia je 5,- EUR / osoba. Poplatok sa hradí na mieste.
V cene školenia je občerstvenie a obed.

Potvrdenie Vašej účasti na školení posielajte prosím e-mailom na adresu: repka@iqhouse.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.