Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2014

TECOMAT FOXTROT

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2014

Dovoľte nám úprimne sa poďakovať
za priazeň, dôveru a spoluprácu,
ktorou ste nás v uplynulom roku poctili.
Spokojné prežitie vianočných sviatkov
a v roku 2014 veľa zdravia, osobných
a pracovných úspechov Vám praje
kolektív
iQ House, s.r.o.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2014