Vianočný darček od Teco! Nová verzia prostredia MOSAIC v.2011.4

TECOMAT FOXTROT

Vianočný darček od Teco! Nová verzia prostredia MOSAIC v.2011.4

V predchádzajúcich dňoch sme vydali novú verziu v. 2011.4 prostredia MOSAIC pre programovanie PLC TECOMAT.

Doplnená bola podpora nových modulov IT-1604 (náhrada IT-1601), C-OR-0202B, C-HC-0201F-E, C-AM-0600I a C-IT-0908S. Zmeny v CFC editore zjednodušujú ladenie programu. Úpravy v nástroji GraphMaker vylepšujú možnosti zobrazenia dát nasnímaných a uložených nástrojom Datalogger. Vo WebMakeri bola pridaná možnosť šifrovať heslá ukladané do PLC. Podrobnejší popis zmien nájdete na stránke venovanej prostrediu Mosaic.