Zverejnená nová verzia Mosaic v2013.1!

TECOMAT FOXTROT

Zverejnená nová verzia Mosaic v2013.1!

MOSAICVydali sme novú verziu 2013.1 prostredia Mosaic pre programovanie PLC Tecomat. Na stiahnutie je TU. Zoznam nových funkcií a vylepšení nájdete nižšie v texte.

verze 2013.1 05.04.2013
——————————————————————————–

Komunikace s PLC
 • Kompletně přeprogramována komunikace s PLC
 • Zlepšen a zjednodušen dialog výběru komunikace s PLC
 • Zvýšena kompatibilita s různými USB adaptéry rozhraní RS232/245 (i s těmi, jejichž emulace COM portu není 100%)
 • Přidána možnost komunikace se vzdáleným PLC přes službu TecomatRoute
 • Zlepšena reakce prostředí na odpojení nebo ztrátu komunikace
 • V nových projektech je implicitně zvoleno opakování zpráv nejen u volby Internet, ale i u volby Lokální
 • V době připojování se k PLC není možno měnit projekt ani projektovou skupinu
 • Minimální pauza mezi komunikacemi zvýšena na 5 ms (dříve 0 ms)
 • V dialogu Volba typu restartu (těsně před přechodem PLC do režimu RUN) zůstane PLC při stisku tlačítka Storno v režimu HALT
 • Jako číslo portu u Ethernet a TecoRoute připojení lze volit libovolně od 1 (původně minimální hodnota 1000)
 • Přidány udržovací komunikace, aby nedošlo k zamknutí systému chráněného heslem
 • Přidána detekce uzamčení PLC heslem během komunikace
Uživatelské rozhraní
 • Zlepšena celková stabilita prostředí
 • Odstraněna chyba při přidávání knihovny na noteboocích značky DELL
 • Zlepšeny možnosti dokování
  – pravý panel dokuje do záložek (stejně jako dříve ostatní panely)
  – možnost volby stylu zobrazení ‘oušek’ pro každý panel zvlášť – lze zvolit pouze text, pouze ikonu nebo ikonu s textem
 • Původní, nyní již méně využívaná, okna Akumulátory a Paměť 1/2 začleněna do okna Data
 • Zdokonaleno barevné zobrazování shody programu v PC a PLC v menu aplikace
 • Zlepšena obsluha otevření souboru – neznámé soubory se nabídnou k otevření v externí aplikaci
 • Přidána položka menu Soubor|Otevřít v externí aplikaci
 • Při zavření projektu je okno Zprávy vymazáno
 • Minimalizováno množství událostí oznamovaných uživateli
 • Opraveno označování slova dvojklikem myši
 • Pokud se při načítání souboru zjistí, že je poškozen, nabídne se možnost načtení z jeho záložní kopie (soubory s příponou .BAK)
 • Opravena chyba v Manažeru symbolů objevující se tehdy, kdy globální objekt měl stejné jméno jako již dříve definovaný prvek enumerace
 • Přidána možnost odebírat projekty ze seznamu naposledy otevřených projektů
Programové vybavení a prostředky ladění
 • Oprava generování knihovny pro funkce vracející proměnnou typu STRING s jinou, než implicitní délkou
 • Při generování knihovny jsou zkoumány komentáře na výskyt nechtěných znakových párů ‘*)’ a ‘(*’
 • Při generování PUB souboru opravena prezentace enumerace – jeho datový typ změněn na USINT a jméno enumeračního typu je uvedeno
 • Těsně před komentářem uvozené znaky složených závorek:
  …USINT PUB_INOUT ;{ExType=’enum_type’} ; následuje případný komentář…
 • Při generování PUB souboru opravena prezentace pointeru na cokoliv: datový typ je změněn na UDINT a jméno typu, na který pointer
  ukazuje, je uvedeno těsně před komentářem uvozené znaky složených závorek:
  …UDINT PUB_INOUT ;{ExType=’PTR_TO TSimpleStruct’} ; následuje případný komentář…
 • Odstraněna chyba, kdy v některých případech došlo ke změně kontextu při vnoření se do POU ležící v knihovně
 • Upraveno zobrazení polí a řetězců v okně Data (separace jednotlivých subpolí pomocí znaků ‘{‘ a ‘}’)
 • Při zobrazování enumerace v okně Data se zobrazuje i jméno její aktuální hodnoty
 • Změny v okně Vyčíslit/Nastavit:
  – lze zadávat hodnoty typu STRING, při jejich zadávání není třeba novou hodnotu ohraničovat znaky jednoduchá uvozovka
  – zrušena možnost přepnutí okna do nemodálního stavu a schopnost periodického vyčíslování hodnoty proměnné
 • Změny v okně Dávka
  – přibyla možnost provést vyslání projektů bez nutnosti jejich bezprostředního překladu (odškrtnutím ‘Přeložit před vysláním’)
  – možnost používat vzdálená PLC přes TecomatRoute
Webmaker
 • Opravena indikace zarovnání textu při vybrání více objektů
 • Oprava kopírování mezi projekty s povolenými a zakázanými jazykovými mutacemi
 • Oprava načítání PNG s paletou s transparentními barvami definovanými paletou
 • Oprava pamatování nastavení vypnutí uživatelského škálování
 • Opravena funkce pro vypuštění nepoužitých obrázků (obrázky použité v prvku pro nastavení hodnoty byly považovány za nepoužité)
 • Oprava korekce posuvníků
 • Změna generování vícestavového obrázku přes xsl:choose pro ošetření stavu, kdy se nahraje stránka a hodnota proměnné neodpovídá žádnému stavu
 • Signalizace generování při překladu programu
 • Možnost zobrazit hesla
 • Přidání Zástupci – zástupná jména proměnných pro stránky, skupiny a projekt
 • Přidána možnost zamknout skupinu stránek proti nechtěné editaci
 • Přidány vrstvy – pro možnost skrýt nebo zmrazit skupiny objektů při editaci
 • Přidány meze pro zadávací pole
 • Funkce změnit společné jméno proměnné již není citlivá na velikosti písmen
 • Odstranění duplicitního uložení při zavírání projektu
 • Změna strategie náhrady jména proměnné viditelnosti (přeskakují se objekty bez zadané proměnné)
 • Proměnné pouze pro zápis se počítají zvlášť
 • Při volbě Hypertextový odkaz není nahrazen text objektu jménem vybrané stránky
 • Změna generování dvoustavových obrázků (zabránění problikávání v Internet Exploreru)
Grafický panelmaker
 • Signalizace generování při překladu
 • Optimalizace tvorby textů => menší počet souborů
CFC
 • Přechod k deklaraci bloku při kliknutí na blok se stisknutým CTRL
 • Opraven pád při ladění SEL s negovaným vstupem G
IEC manažer
 • Opravena citlivost na velikost písmen při hledání instancí
 • Optimalizace generovaní hlaviček pro grafické editory
Select PLC
 • Opraven import/export CIB vstupů/výstupů
 • Podpora CFox jednotek C-IB-1800M, C-WDL-0064M, C-IR-0203M
 • Podpora komunikačních modulů SC-1101 a SC-1102
Panelmaker
 • Oprava generování ID-14 pro CP-7007
Simulátor
 • Doplněna podpora pro JsonLibEx (SYS 82) – parsování JSON dokumentu
 • V simulaci dataloggeru opraveno zpracování datového typu STRING[xx] (s vyjádřeným rozměrem řetězce, default STRING fungoval správně)
 • Doplněna podpora pro funkce CloseAllFiles() a CountOpenFiles()
 • Úprava inicializace kořenového adresáře pro simulaci souborových operací
Datalogger
 • Opraveny chyby zadávacího okna pro proměnné
 • Opravena kompilace událostních kolekcí při nezadání proměnné – událostní kolekce proměnnou nutně nevyžaduje