Foxtrot podporuje prepojenie so zabezpečovacími ústredňami firmy Paradox

TECOMAT FOXTROT

Foxtrot podporuje prepojenie so zabezpečovacími ústredňami firmy Paradox

Paradox a TECOMAT Foxtrot

Paradox a TECOMAT Foxtrot

Súbor knižníc systému Tecomat bol rozšírený o knižnicu ParadoxLib. Obsahuje funkčný blokfbPAR_DIG_EVO_system pre komunikáciu so zabezpečovacími ústredňami Paradox Digiplex EVO. Knižnica a jej popis je na stiahnutie TU.

Knižnica ParadoxLib vyžaduje, aby bol v PLC nainštalovaný aplikačný profil TXF 689 05 AP PARADOX LICENCE. Tento profil je potrebné objednať
zvlášť ku každému PLC. Podrobnosti o práci s aplikačnými profilmi viď dokumentáciu TXV 003 39.01 Aplikačné profily pre PLC Tecomat.

Princíp pripojenia zabezpečovacej ústredne Paradox spočíva v priebežnom monitoringu stavov všetkých detektorov a subsystémov (grup) pripojených k ústredni Paradox rady Digiplex Evo, jej tamper kontaktov, porúch a alarmov generovaných ústredňou.

Podporované modely:

Typ ústredne: Verzia:

Digiplex EVO48 control panel (Všetky verzie)

Digiplex EVO96 control panel (Všetky verzie)

Digiplex EVO192 control panel (Všetky verzie)

DGP-848 control panel (V4.11 a vyšše)

DGP-NE96 control panel (V1.60 a vyššie) 

Podporované príkazy a funkcie:

MONITORING

• stav detektorov v zónach (zopnuté, rozopnuté)

• stav alarmov v zónach (kľud, poplach)

• stav tamperov v zónach (ok, tamper)

• stav porúch v zónach (ok, fault)

• stav požiarneho alarmu v zónach (ok, fire alarm)

• stav podsystému (vypnuté, zapnuté, vynutene zapnuté, pripravené na zapnutie, kľud, poplach, v režime programovania, v režime STROBE) 

OVLÁDANIE A NASTAVENIE

• vypnutie podsystému

• bežné zapnutie podsystému (Regular Arm)

• vynútené zapnutie podsystému (Force Arm)

• zapnutie podsystému do režimu STAY (Stay Arm)

• zapnutie podsystému (Instant Arm)


Digiplex EVO. 

Stavy detektorov je potom možné v systéme Foxtrot využiť pre akúkoľvek ďalšiu logiku v inteligentnej inštalácii. Napríklad pre ovládanie osvetlenia, vykurovania a klimatizácie podľa údajov z čidiel pohybu alebo okenných kontaktov v nestráženom alebo čiastočne stráženom režime. Využiť to je možné i pre doplnkové funkcie zabezpečovacieho systému – vygenerovanie alarmovej SMS, e-mail správy a pod.

Pre pripojenie zabezpečovacej ústredne Digiplex EVO k PLC Tecomat Foxtrot alebo TC700 je potrebné použiť modul APR-PRT3 Printer Module, ktorý tvorí interface na rozhraní RS-232 a je určený firmou Paradox pre spojenie ústredne so zariadením tretích strán. Na strane Tecomatu je najjednoduchšie použiť CH-1 napr. na základnom module Foxtrotu CP-1000, ktorý je týmto rozhraním vybavený štandardne.

Schéma pripojenia zabezpečovacej ústredne Paradox  k PLC Foxtrot/TC700 cez komunikačný modul APR-PRT3

Schéma pripojenia zabezpečovacej ústredne Paradox k PLC Foxtrot/TC700 cez komunikačný modul APR-PRT3

PLC Tecomat cez funkčný blok fbPAR_DIG-EVO_system zisťuje jej stav a ten potom ukladá do svojej vnútornej premennej typu štruktúra, ktorá sa skladá z pola pre stav až 192 zabezpečovaných zón a pre až 8 zabezpečovaných podsystémov – grup. To zodpovedá najväčšiemu modelu ústredne Paradox. Nepoužité zóny a grupy pri menších modeloch sú v dátovej štruktúre vynulované. Blok samozrejme kontroluje kvalitu spojenia a prípadnú chybu hlási.