Smart Client: Reliance 4 má nového tenkého klienta pre vizualizáciu na mobilných zariadeniach

TECOMAT FOXTROT

Smart Client: Reliance 4 má nového tenkého klienta pre vizualizáciu na mobilných zariadeniach

Reliance na tablete a iphone.

Reliance na tablete a iPhone.

SCADA/HMI systém Reliance 4 firmy GEOVAP, spol. s r. o., má novinku pre vizualizáciu na mobilných zariadeniach – modul Reliance 4 Smart Client. Smart Client umožní v spojení s PLC Foxtrot pripojiť neobmedzený počet mobilných zariadení (v prípade neobmezenej licencie). Toto je užitočné, pokiaľ je napríklad v každej miestnosti ako ovládacie miesto umiestnený jeden iPad alebo tablet s operačným systémom Android. V systéme Reliance je možné vytvoriť vlastnú komfortnú vizualizáciu, spustiť ju na pripojenom PC v sieti s prístupovým bodom Wi-Fi, a tak ju sprístupniť pomocou modulu Smart Client prakticky ľubovoľnému počtu mobilných zariadení v dosahu tejto siete alebo odkiaľkoľvek cez Internet. Viac o module Smart Client nájdete priamo na webových stránkach systému Reliance. Ukážka, ktorú si môžete prakticky odskúšať, je k dispozícii TU.

Ukážka možností užívateľskej vizualizácie, ktorú je možné zobraziť v ľubovoľnom webovom prehliadači ako na počítači, tak na tablete alebo inteligentnom telefóne.

Reliance SmartKlient

Reliance SmartKlient

Pripojte sa na živé dáta TU!
Na ďalšom obrázku je schéma, ktoré naznačuje, že Smart Client v systéme Reliance rieši viac vecí naraz. V rámci jedného vizualizačného projektu môže poskytovať dáta z viac ako jedného PLC, ľubovoľnému počtu mobilných zariadení. Tie je možné pripojiť bezdrôtovo v rámci lokálneho prístupového bodu Wi-Fi, bezdrôtovo v mobilnej sieti operátora alebo na inom počítači cez Internet.

Reliance SmartClient schéma

Reliance SmartClient schéma

Schéma spojenia viac PLC Foxtrot (ale i iných zariadení Tecomat) pod jednu centrálnu vizualizáciu a jej poskytnutie viacerým klientom s webovým prehliadačom (iPad, iPhone, tablet s OS Android, PC s OS Windows či Linux a pod.).