CIB Common Installation Bus®, CFox®, RFox®, Foxtrot®, FoxTool® a Tecomat® sú registrované ochranné známky firmy Teco a.s.

TECOMAT FOXTROT

CIB Common Installation Bus®, CFox®, RFox®, Foxtrot®, FoxTool® a Tecomat® sú registrované ochranné známky firmy Teco a.s.

V polovici roka 2012 zaregistroval “Úřad průmyslového vlastnictví” označenie zbernice CIB Common Installation Bus ako ochrannú známku firmy Teco a.s. S konečnou platnosťou tak úrad potvrdil, že všetky práva k tejto zbernici patria firme Teco a.s., čo bolo okrem iného konštatované v zmluve uzatvorenej mezdi Teco a.s. a ELKO EP, s.r.o., s ktorou obe firmy vstupovali do spoločného projektu iNELS II.

Podľa zmluvy Teco a.s. prinieslo do projektu centrálnu jednotku, dvojvodičovú zbernicu vrátane návrhu HW pre zbernicový interface a parametrizačný SW.

Pretože po ukončení prvej etapy vývoja systému iNELS II neprišlo k technickej a zmluvnej dohode o ďalšom smerovaní systému a spoločnosť ELKO EP, s. r. o. vypovedala licenciu na ochrannú známku iNELS, pokračuje Teco a.s. ďalej v rozvoji systému Foxtrot smerom do systémových inštalácií a automatizácie domov a budov pod vlastnými značkami a v pôvodnej technickej koncepcii.

Tecomat ako označenie akéhokoľvek PLC z produkcie Teco, Foxtrot ako označenie pre kompaktný, avšak výstavbou modulárne PLC pre stredné a malé aplikácie. FoxTool je označenie pre parametrizačný SW. RFox je označenie pre bezdrôtový periférny systém plne integrovaný do Foxtrotu. Označujú sa tak všetky bezdrôtové senzory a aktory vyvíjané ako v prevedení na DIN lištu, tak i v zabudovateľnom, interiérovom a prenosnom prevedení alebo i s vysokým krytím IP65. CFox je označenie použité pre všetky moduly pripájané na dvojvodičovú zbernicu CIB Common Installation Bus.

Táto zbernica je chránená užitkovým vzorom a je unikátnou kombináciou niekoľkých princípov. Je dvojvodičová. Nesie so sebou ako komunikáciu, tak napájanie všetkých pripojených modulov. Je ju možné ľubovoľne vetviť a jednotlivé vetvy nie je nutné na konci impedančne prispôsobovať. Je zálohovateľná proti výpadku sieťového napájania a je typu Master-Slave. Odozva plne zaťaženej zbernice je garantovaná do 150 ms. Súčasťou tejto zbernice je proprietárny protokol, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu modulov na sieti, počiatočné nastavenie ich parametrov a konfigurácia, diaľkovú diagnostiku a diaľkový upgrade firmwaru. Automaticky je diagnostikovaná neprítomnosť jedného a viac modulov na zbernici.

iNELS je registrovaná ochranná známka spoločnosti ELKO EP HOLDING, a.s.