Upozornenie pre užívateľov zbernicových jednotiek iNELS II

TECOMAT FOXTROT

Upozornenie pre užívateľov zbernicových jednotiek iNELS II

Centrálne moduly Tecomat Foxtrot, dodávané od 1. marca 2013, sú v základnej dodávke vybavené mastrom zbernice CIB, podporujúcim iba zbernicové moduly CFox vyrábané firmou Teco a.s. Pokiaľ je nutné z akýchkoľvek dôvodov k týmto novým Foxtrotom pripájať zbernicové moduly systému iNELS II, ponúkané firmou ELKO EP, je možné pre tieto jednotky dokúpiť driver formou aplikačného profilu TXF 689 99 AP FOXTROT CIB LICENCE.

V takomto prípade centrálny modul a rozširujúce CIB mastre budú akceptovať iba moduly, ktoré vznikly na základe zmluvy o vývoji systému iNELS II a ich firmware bol vytvorený vo firme Teco a.s. Tie sú uvedené v zozname nižšie.

Akékoľvek iné moduly podporované nie sú. Respektíve pokiaľ sú iné moduly ponúkané, predávané a inštalované napríklad ako združené z nižšie uvedených, nenesie Teco a.s. za ich individuálnu funkčnosť ani funkčnosť celej inštalácie akúkoľvek zodpovednosť.

Zoznam modulov podporovaných aplikačným profilom TXF 689 99:

ADC240M, DA222M, DAC04B, DAC04M, DIM6, HC201B/AC, HC201B/DC, IART21, IDRT21, IM2140M, IM220B, IM240B, IM280B, KEY201, KEY201R, LBC202M, LM211B, SA2012M, SA201B, SA202B, SA202M, SA204M, SOPHY2, SOPHY2L, WMR211, WSB220, WSB240, WSB280.

CIB Common Installation Bus je registrovaná ochranná známka Teco a.s. Táto dvojvodičová zbernica je chránená úžitkovým vzorom. Akékoľvek používanie názvu, princípu alebo vývoj nových modulov pre túto zbernicu bez súhlasu firmy Teco a.s. je porušovaním priemyslových práv Teco a.s.

iNELS je registrovaná ochranná známka ELKO EP HOLDING, a.s.