Foxtrot podporuje prepojenie so zabezpečovacími ústredňami Galaxy firmy Honeywell

TECOMAT FOXTROT

Foxtrot podporuje prepojenie so zabezpečovacími ústredňami Galaxy firmy Honeywell

Súbor knižníc systému Tecomat bol rozšírený o knižnicu GalaxyLib. Obsahuje funkčný blok fbGALAXY_system pre komunikáciu so zabezpečovacími ústredňami Galaxy Dimension GD-48, GD-96, GD-264, GD-520. Je použiteľný i pre staršie ústredne rady Galaxy a Galaxy G3.Princíp pripojenia spočíva v priebežnom monitoringu stavov všetkých detektorov a subsystémov (grúp) pripojených k ústredni GALAXY, jej tamper kontaktov, porúch a alarmov generovaných ústredňou.Podporované príkazy a funkcieMONITORING– stav detektorov v zónach (zopnutý, rozopnutý)

– stav alarmov v zónach (kľud, poplach)

– stav tamperov v zónach (ok, tamper)

– stav porúch v zónach (ok, trouble)

– stav grúp (vypnuté, zapnuté, čiastočne zapnuté, pripravené na zapnutie, kľud, poplach, požadovaný reset)
OVLÁDANIE A NASTAVENIE– vypnutie grupy

– plné okamžité zapnutie grupy

– čiastočné zapnutie grupy

– reset poplachu grupy

– zrušenie zapínania grupy

– nútené zapnutie grupy
Stavy detektorov je potom možné v systéme Foxtrot využiť pre akúkoľvek ďalšiu logiku v inteligentnej inštalácii. Napríklad pre ovládanie osvetlenia, vykurovania a klimatizácie podľa údajov z čidiel pohybu alebo okenných kontaktov v nestráženom alebo čiastočne stráženom režime. Využiť to môžeme i pre doplnkové funkcie zabezpečovacieho systému – vygenerovanie alarmovej SMS, e-mail správy a pod.Pre pripojení zabezpečovacej ústredne GALAXY k PLC Tecomat Foxtrot alebo TC700 je treba použiť modul GXY SMART, ktorý tvorí interface na rozhranie RS-232 a je určený firmou Honeywell pre spojenie ústredne so zariadeniami tretích strán. Na strane Tecomatu je najjednoduchšie použiť CH-1 napr. na základnom module Foxtrotu CP-1000, ktorý je týmto rozhraním štandardne vybavený.