K Foxtrotu je možné priamo pripojiť klimatizačné jednotky LG

TECOMAT FOXTROT

K Foxtrotu je možné priamo pripojiť klimatizačné jednotky LG

Pokiaľ riešite začlenenie klimatizačných jednotiek do komplexného a efektívneho riadenia vnútorného prostredia domu alebo budovy, vyšli sme Vám v ústrety a pripravili knižničný blok pre priamu komunikáciu s klimatizačnými jednotkami firmy LG rady Multi V Plus, Multi V SUper, Multi V Sync, Multi V Water. Multi M/MDX, Multi F/FDX, Single A. Ďalej sú pripojiteľné jednotky balenej vody RAC a vetracie jednotky ecoV.Na pripojenie sa využívajú komunikačné moduly rady PMNFP-14 inštalované do vonkajších jednotiek klimatizačného zariadenia. Na strane Foxtrotu sa tieto moduly pripájajú na sériový kanál osadený rozhraním RS-485. Maximálny počet sériových kanálov RS-485 na centrále Foxtrotu je 3 (pri použití submodulu MR-0115). Na každú linku RS-485 Foxtrotu je možné pripojiť až 16 vonkajších jednotiek LG, každú až s 16 vnútornými jednotkami. Naraz je tak možné ovládať až 256 vnútorných jednotiek.
Schéma pripojenia klimatizácií a ďalších zariadení LG môže vypadať napr. takto: