Nová verzia prostredia Mosaic v.2012.1 !

TECOMAT FOXTROT

Nová verzia prostredia Mosaic v.2012.1 !

Dňa 7.5. sme vydali novú verziu v. 2012.1 prostredia Mosaic pre programovanie PLC Tecomat.
Zo zásadnejších noviniek upozorňujeme na podporu tzv. Single licence Mosaic a implementáciu úplne nového nástroja Firmware Updater pre komplexnú správu firmwareov všetkých základných i periférnych modulov systémov Tecomat po sieti ethernet/internet. Programátori, ktorí plne využívajú služieb WEB makeru pri tvorbe stránok uvítajú možnosť vytvoriť niekoľko okien, ich prenesenie do popredia je riadené premennou. To je užitočné pri vytváraní alarmových stránok. Po novom je možné medzi jednotlivými projektami (jednotlivými programami pre PLC) kopírovať kompletné objekty naraz vrátane obrázkov. To ocenia predovšetkým tí, ktorí si vytvorili vlastné zložitejšie kombinácie objektov na web stránkach a chcú ich používať následne vo svojich ďalších projektoch.

Viac informácií o novej verzii Mosaic 2021.1 nájdete TU.