Foxtrot je možné prepojiť so zabezpečovacou ústredňou DSC

TECOMAT FOXTROT

Foxtrot je možné prepojiť so zabezpečovacou ústredňou DSC

Súbor knižníc systému Tecomat bol rozšírený o knižnicu SecurityLib. V nej sa ako prvý funkčný blok objavil blok fbDSCsystem pre komunikáciu so zabezpečovacími ústredňami DSC PC1616, PC1832 a PC1864 rady PowerSeries.

Princíp pripojenia spočíva v cyklickom monitoringu všetkých stavov čidiel/zón pripojených k DSC ústredni vrátane alarmov generovaných ústredňou a ďalšími jej stavmi. Stavy čidiel je tak možné v systéme Foxtrot využiť pre akúkoľvek ďalšiu logiku v inteligentnej inštalácii. Napríklad pre ovládanie osvetlenia, vykurovania a klimatizácie podľa údajov z čidiel pohybu v nestráženom alebo stráženom režime. Alebo pre doplnkové funkcie zabezpečovacieho systému – vygenerovanie alarmovej SMS, e-mail správy a pod. Pre pripojenie zabezpečovacej ústredne DSC k PLC Tecomat Foxtrot alebo TC700 je treba použiť modul IT-100 od DSC, ktorý tvorí interface na rozhraní RS-232 a je výrobcom určený pre spojenie ústredne so zariadeniami tretích strán. Na strane Tecomatu je potom možné použiť ktorýkoľvek sériový kanál s týmto rozhraním. Najjednoduchšie je použiť CH-1 napr. na základnom module Foxtrotu CP-1000, ktorý je týmto rozhraním už vybavený.