Microsoft Azure

TECOMAT FOXTROT

Microsoft Azure

Novinkou, ktorá je pripravená ako súčasť inštalácie Mosaic 2016/1, je knižnica nových komunikačných funkcií, ktoré Vám umožnia pripojiť sa na cloud Azure firmy Microsoft. Je možné zdielať i zpracovávať vlastné dáta bez nutnosti prevádzkovať a udržiavať databázu. Firma Microsoft investuje do trvalého rozvoja funkčnosti a spoľahlivosti svojho univerzálneho cloudového uložišťa Azure. Teraz i užívatelia systémov Tecomat Foxtrot, resp. i TC700 môžu výhody, kapacít a funkcií tejto platformy začať využívať vďaka novej knižnici AzureLib. Ta je popísaná v dokumentácii TU.
 
 
Je to ďalší dôkaz otvorenosti a univerzálnosti systému Foxtrot a jeho plnej integrácie do internetu. Tá začíná kompatibilitou jeho webového serveru a webových stránok s všetkými prehliadačmi vrátane tých mobilných. Pokračuje napríklad komunikačnou službou TecoRoute pre pripojenie na Foxtrot i bez pridelenia verejnej IP adresy a končí (zatiaľ) pripravenosťou na nové funkcie a požiadavky, ktoré nám prinesú praktické akcie skrývané pod práve populárnymi pojmami IoT – Internet vecí, Industry 4.0, Smart City alebo Smart Grid.